SK | CZ | EN | DE | HU | PL

PLATIŤ JE
NORMÁLNE

Sme inkasná spoločnosť, ktorá verí, že
platiť je normálne, a dlžník sa túto realitu musí naučiť akceptovať...

Bootstrap Slider

O nás

Schopnosť dodržať slovo a splniť poskytnutý sľub je jedna zo základných hodnôt, ktorá už tisícročia medzi ľuďmi vytvára dôveru a poskytuje v spoločnosti právnu istotu. Je hodnotou, ktorá je základom pre fungovanie akejkoľvek spoločenskej jednotky a teda aj subjektov v podnikateľskom prostredí.  

Známe lat. pacta sunt servanda ( „dohody treba dodržiavať“) je v bežnej podnikateľskej praxi jednou z najviac porušovaných zásad prirodzeného, civilného aj medzinárodného práva. Prelomenie tejto zásady spôsobuje narušenie dobrých obchodných vzťahov, vytvára spory medzi zúčastnenými stranami a vedie až k úplnému rozdeleniu pôvodne dobre fungujúcich obchodných partnerov.

 

Naším cieľom je dať v obchodnej či súkromnoprávnej praxi jasne najavo, že platiť je normálne a že ide o hodnotu, ktorá tisícročia pred nami bola prirodzeným základom pre úspech ďalšej generácie.

Platiť je normálne je nosným krédom našej každodennej práce. Keď si naši klienti splnili svoj záväzok ( poskytli službu, dodali dielo či tovar), trváme pevne na tom, aby získali za daný obchodný vzťah očakávanú protihodnotu.  

Zaplatiť je totiž úplne normálne a dlžník sa túto realitu musí naučiť akceptovať.