SK | CZ | EN | DE | HU | PL

PLATIŤ JE
NORMÁLNE

Sme inkasná spoločnosť, ktorá verí, že
platiť je normálne, a dlžník sa túto realitu musí naučiť akceptovať...

Bootstrap Slider

Kódex spoločnosti PLENTY s.r.o.

· Spokojnosť každého zákazníka je hlavným programom a cieľom činnosti spoločnosti.

· Trvalá úspešnosť, prosperita a dobré meno spoločnosti je hlavným cieľom
   a záujmom každého zamestnanca a spolupracovníka spoločnosti.

· Profesionalita, dôveryhodnosť, stabilita a kvalita sú základnými firemnými hodnotami.

· Odborná kvalifikácia a neustále vzdelávanie sa je našou osobnou i firemnou istotou.

· Sme nároční k sebe, k naším spolupracovníkom i dodávateľom.

· Majetok (to znamená aj pohľadávky) našich klientov chránime ako vlastný.

· Dodržíme dané slovo.